Besök oss

FRO Västervik

Postadress: Ringvägen 4 A
590 93 GUNNEBO
Telefon:  
Del av förbund FRO Kalmar län
Styrelse
Ordförande Mats-Erik Johansson
v Ordförande  
Sekreterare Nils-Inge Gunnarsson
Kassör Ulf Lindström

 

FRO Möre
Postadress: c/o Leif Karlsson Gummemåla 112
382 93 NYBRO
epost: sm7wss@hotmail.com
Telefon: 0481-51640
Del av förbund FRO Kalmar län
Styrelse
Ordförande Jonatan Hannibal Josefsson
v Ordförande Leif Karlsson
Sekreterare Christer Petersson
Kassör Olof Åberg
Ledamot Åke Johansson
Valberedning Reino Söderlund 
Valberedning
Birger Eriksson