Länkar

Andra organisationer eller företag

 

TEST:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fhr3-EriBKQ

 

Frivilligorganisationer:
Bilkåren
Civilförsvarsförbundet
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Frivilliga flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Frivilliga skytterörelsen
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Försvarsutbildarna

Hemvärnet

RF Sjövärnskårernas Riksförbund

Svenska fallskärmsförbundet
Svenska Lottakåren

Svenska pistolskytteförbundet
Svenska sportskytteförbundet

Andra organisationer:
Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR)
Sveriges Sändareamatörer (SSA)

Myndigheter:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Post- och telestyrelsen (PTS)