Sambandsservice

Samband är vårt största intresse. Vi har tillgång till utbildad personal och många olika sambandssystem. 

FRO kan hjälpa dig med säker radiokommunikation för resultatrapportering eller larmning. Listan på återkommande uppdrag är lång. Några exempel är O-ringen, Skidspelen i Falun och Vikingarännet i Stockholm. Även vid stadsfestivaler och andra typer av event har man använt sig av oss för att säkerställa goda kommunikationer.
Kontakta FRO eller närmaste förbund, se kartan hitta FRO nära dig.